Schoolleiding moet leerlingen beschermen tegen onwetenheid. Scholen worden grotendeels bekostigd met overheidsgeld in Nederland een dag spijbelen kost de overheid veel geld. Is het dan een goed signaal om jongeren te steunen in hun spijbelactie omwille een beter klimaat? Staken in Nederland is een middel dat ingezet mag worden als een werkgever niet voldoende heeft gedaan om de (onterechte) onvrede van de werknemer weg te nemen. Het is een ultieme daad van protest.

Leerlingen die spijbelen voor een beter klimaat geven dus aan dat zij het niet eens zijn met de maatregelingen die de overheid op dit moment daarvoor treft. In feite moeten ze ook al andere manieren gezocht hebben om de overheid te laten luisteren om de spijbelactie te rechtvaardigen. Ik ben voor zelfstandig denkende kinderen. Maar ik denk ook dat er een reden is waarom kinderen niet mogen stemmen of beschikking kunnen hebben over een groot vermogen. Tot een bepaalde leeftijd is het niet mogelijk om het grote geheel te zien.

Zouden zij ook gaan spijbelen als ze wisten dat de overheid het signaal echt oppakt en bijvoorbeeld een nieuwe wet doorvoert waarbij kinderen onder de 18 geen mobiel, laptop of computer mogen hebben vanwege de druk op het elektriciteitsnet en de milieukosten voor de productie van deze apparaten? Ten tweede ben ik een groot voorstander van het maken van eigen keuzes en het accepteren van de gevolgen daarvan. Een dag spijbelen voor een beter milieu, betekent 8 lesuren missen, docenten extra belasten met het inhalen van lesstof en een aantal uren meer de verwarming aan in school wanneer de lessen ingehaald worden. Die ‘kosten’ moeten wel verhaald worden.

Klimaat lijkt een hype te worden. Per jaar sterven voor elke dode door bijvoorbeeld luchtvervuiling, 15 mensen door psychische problemen. Ik kan mij niet herinneren dat er leerlingen zijn gaan staken om betere hulpverlening.

Tabel 1: gbd (2016)

*Bron: geschat aantal door WHO (2017)

Ik wil niet zeggen dat de ene doodsoorzaak minder erg is dan de andere. Maar ik vind als je als schoolleiding afstand moet nemen van dit soort acties om meerdere redenen. Je geeft het signaal af dat klimaatproblemen, groter zijn dan andere problemen omdat hier wel voor gestaakt mag worden. Ten tweede geef je het signaal af dat kinderen juridische zeggenschap hebben over maatschappelijke issues. Ten derde schets je de illusie dat burgerlijke ongehoorzaamheid zonder consequenties komt.

Nogmaals ik ben niet tegen jongeren die opkomen voor wat zij denken dat waar is, maar ik denk dat scholen er juist moeten zijn om de nuance aan te brengen en geen ‘partij’ moeten kiezen.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.