Eerste 13.538 vegetarische kiezers die op PvdD gestemd hebben dit jaar niets bereikt

Wie moet haar reisjes compenseren Een vegetariër bespaart per jaar 1.100 kg C02 door geen vlees te eten.  Om de 14.892.390 kg co2 (tabel 1) uitstoot van Marianne Thieme haar vliegreisjes te compenseren moeten 13.538 mensen een jaar geen vlees eten alleen om op hetzelfde punt te komen als dat de wereld was voor Marianne…

Landbouw in Nederland verantwoordelijk voor 2,9% van de totale uitstoot van broeikasgassen per jaar

Uitstoot (emissie) broeikasgassen Om de aarde zit een baan bestaande uit broeikasgassen (figuur 1). Deze baan beschermt ons tegen allerlei dingen vanuit te ruimte. Het zou op aarde bijvoorbeeld gemiddeld -18 graden zijn in plaats van de gemiddelde temperatuur die wij nu kennen (15 graden).  Te veel of te weinig broeikasgassen zijn ongewenst. Waar hebben…

Aandeel veehouderij in milieuproblematiek zeer klein

Als je iets maar vaak genoeg zegt dan moet het wel waar zijn De anti-veehouderij organisaties en de culinaire belanghebbende (vaak schrijver van een vegatarisch kookboek of iets dergelijks) hebben een enorm platform gevonden bij de consument en bij de media. Het lijkt alsof feiten en waarheden ondergeschikt zijn aan emotie. Voor de consument begrijpelijk, maar…