Aantal melkkoeien Nederland

Aantal Melkvee (en jongvee) in Nederland

Omschrijving Jaartal Info Aantallen Jongvee voor de melkveehouderij, totaal 2011 1 december x 1 000 1179 Jongvee voor de melkveehouderij, totaal 2012 1 december x 1 000 1196 Jongvee voor…

Advertenties