De Vegan denkfouten (deel 1)

Een aanval op de veehouderij als oorzaak van de milieuproblematiek zou gebaseerd moeten zijn op betrouwbare informatie die ook nog zo volledig mogelijk en in de juiste context weergegeven is.…

Advertenties