Maar 4 partijen voor veehouderij om op te stemmen

Verrassende uitkomsten

De tegenstanders zijn zo luidruchtig dat het bijna niet opvalt dat de overige partijen eigenlijk heel stil zijn. Er is maar één partij die alles bij naam noemt wat speelt in de landbouw op dit moment, ongeacht of het past in de maatschapelijke sfeer die er op dit moment heerst.

Ook de anti-landbouw partijen laten een verrassende uitslag zien, het lijkt onvermijdelijk dat PvdD de grootste anti partij is, maar dat is niet waar. De tegenstand die ze hebben gaat wel erg ver de diepte in maar het aantal standpunten valt mee in vergelijking met een andere partij.

Welke partijen maken het werk van de landbouwer minder zwaar?

Er is gekeken naar de standpunten waar de partij openlijk voor uitkomt, voor ieder voor standpunt krijgt de partij +1 en voor ieder tegen standpunt krijgt de partij -1. Vervolgens is er nog een weging toegevoegd met betrekking tot hoe hoog landbouw op de agenda staat (actief/passief).

Nummer 11:    Game on, Groenlinks is ExtreemlLinks geworden

De keuzes die GL wil maken zorgen allemaal voor een enorme sanering van de landbouw en daarmee ook de inkomsten en voeding uit deze landbouw. Met zijn allen aan de bedelstaf zou een mooi motto zijn voor GL. De boeren trouwens niet, zij moeten grond verkopen en kunnen dus flink gaan cashen. Dankzij GL straks bijna 50.000 multimiljonairs erbij. De armen worden armen.

Groenlinks

❌ Aanjager vermeende mestfraude

❌ Grijpt iedere negatieve berichtgeving aan om sector verder zwart te maken

❌ Geen benul van wat er in de landbouw speelt

❌ Roept EU op om Landbouw in Nederland flink aan te pakken

❌ Er is teveel mest, waardoor water vervuild is, vieze lucht en mensen, dieren en natuur gaan kapot door landbouw

❌ Landbouw is verantwoordelijk voor zeker de helft van alle uitstoot

❌ Stikstof is een sluipmoordenaar, wij stevenen af op een ecologische ramp

❌ Kleine veestapels

❌ Klimaatneutrale landbouw door minder koeien

❌ Einde maken aan intensieve landbouw

❌ Einde aan schaalvergroting uit economisch oogpunt (?)

❌ Af van mestoverschotten en megastallen

Nummer 10:  PvdD: Geen visie, geen waarheid enkel een diepe haat jegens de veehouderij

Er moet iemand van de PvdD vroeger op school gepest zijn door een boerenzoon (of dochter) alleen dat kan verklaren waarom alles in werking wordt gezet om de veehouderij af te schaffen, ze vinden zelfs iedere week weer een nieuwe groep om aan te vallen. Alle andere maatregelen of standpunten staan allemaal in dienst van die ene missie, de veehouderij moet kapot. Leugens, slechtere alternatieven, nadelige gevolgen het maakt niets uit, zolang de veehouderij maar verdwijnt.

PvdD

❌ Dieren uit de landbouw en focus op plantaardige alternatieven

❌ Nederlandse veestapel moet krimpen

❌ Dieren in Nederland moeten naar eigen gedrag kunnen leven

❌ Ook biologische veehouderij voldoet niet

❌ Vee-industrie is verantwoordelijk voor enorme afvalstromen

❌ Teveel mest en ammoniakuitstoot

❌ Wereldwijd stoot veehouderij meer broekasgassen uit dan al het verkeer en vervoer samen (pertinent niet waar mensen bij de pvdd, klik hier)

❌ Veehouderij verantwoordelijk voor ernstige epidemieën (dat is waar, de epidemie van anti-veehouderij groeperingen verspreid zich als een olievlek)

Nummer 9 (PvdA):    Krimp, krimp, krimp en wereldvoedselproblematiek oplossen

De stille vijand, roepen slecht tot niet onderbouwde kreten. Blijven herhalen dat natuur voorang moet krijgen op landbouw. Minder vee, meer natuur, meer controle op zich als tegenstander niks mis mee maar dan moet je niet aan de andere kant roepen dat landbouw de sleutel is voor de voedselproblematiek. Dan valt ineeens op dat deze partij helemaal niets van landbouw afweet.

PvdA

❌ Natuur moet  voor landbouw gaan

❌ Minder vee meer duurzame boeren om de natuur te redden

❌ Leefbaar platteland

❌ Boeren krijgen een belangrijke rol in het creeren van natuur als overgang van de huidige landbouw naar de duurzame

❌ Agrarische sector moet gezond worden en bijdragen aan de oplossing van de wereldvoedselproblematiek

❌ De directe inkomenssteun (welke zeggen ze niet) vervangen voor subsidie (waarom subsidie?) voor natuurbehoud

❌ Goede arbeidsomstandigheden voor werknemers in de agrarische sector

Nummer 8 (SP):   Iets teveel films gekeken, grote woorden zonder inhoud

Zoals de SP eigen is, veel populistische kreten, waarbij ze het niet zo nauw nemen met de waarheid. Ze eindigen ieder betoog met hogere prijzen voor de producten, wat natuurlijk een vreemde insteek is omdat je aan het eind van het traject begint. Maar dat is de SP Misschien wel eigen.

SP

❌Omschrijft de landbouw als doorgeschoten industrialisatie met eindeloze schaalvergroting en excessen als megastallen

❌ Ze geven aan dat subsidie (welke?) er af moet en dat de boer een eerlijke prijs door een eerlijke handelspraktijk krijgt (weinig socialistische gedachten trouwens)

❌ Willen diervergunningen invoeren

❌ Willen een verduurzamingslag maken naar diervriendelijke manier van dieren houden (alsof dat er niet al is)

❌ Veehouderij moet zich aanpassen aan de natuurlijke behoefte van het dier en niet andersom (alsof je scholen vraagt zich aan te passen aan de natuurlijke behoefte van het kind).

❌ Willen niet langer landbouw die leidt tot vervuiling van het milieu, onze gezondheid bedreigt en dierenwelzijn aantast

❌ Stimuleren van de biologische sector

✅ Valse concurrentie moet tegengehouden worden

Nummer 7 (D66):   Negeert enige echte belanghebbende (landbouwer zelf) in alle opzichten

Je bent voor of je bent tegen (en heel veel varianten daar tussen in, of je bent D66 en dan probeer je zonder visie alle mogelijke ‘restproducten’ aan te spreken zonder een punt te maken.

D66

❌ Nederland moet het schoonste land ter wereld worden en ook voor onze kinderen en kleinkinderen, dus moeten wij met een nieuwe blik naar de landbouw kijken (er wordt niet duidelijk wat hun oude blik was)

❌ Nederland moet slimmer (dan wie? Pechtold?) en dan pas kan het schoner worden

❌ Landbouw moet zich niet meer alleen verenigen met voedsel maar ook met klimaat en innovatie

❌ Huidige EU subsidie houdt oude manier van landbouw in stand (bestaat niet meer waar zij op doelen) moet anders.

❌ Nieuwe landbouwbeleid kan niet goed gaan, er wordt namelijk met de boeren gepraat en niet met de burgers

✅ Boeren moeten een goede boterham kunnen verdienen

Nummer 6 (PVV):    Nul prioriteit en kennis, geen tegenwerking

De vraag is of de PVV wel weet wat de landbouwsector is. Zo willen ze meer banen creëren in de landbouw, zonder dat zij groei in de landbouw als pijler hebben. Buiten dat om heeft Wilders ooit gezegd dat hij de niet functionerende Mark Rutte, hoogstens nog staatsecretaris van Landbouw wilde maken mocht hij aan de macht komen.

PVV

✅ Eist dat de kamer sneller en duidelijker een standpunt inneemt over besluiten of richtlijnen die grote gevolgen hebben of veel druk leggen op de sector.

❌ Verder geen eigen of realistische standpunten

Nummer 5 (FvD):     Uitgangspunten met potentie maar nog geen ervaring

De boeren hoeven niet bang te zijn dat de FvD hen nog meer beperkingen zal opleggen. Maar het is nog niet duidelijk of ze plannen hebben om de sector actief te steunen. Even afwachten dus.

FvD

✅ Steun voor de agrarische sector, één van de belangrijkste export-sectoren in onze economie

❌ Natuurlijke leefomgeving zoveel mogelijk beschermen

Nummer 4 (VVD): Mooie woorden, geen zichtbare daden

In woorden een ware winnaar, in daden is het erg stil. Te stil. Ondanks deze passieve houding zal deze partij geen beslissingen nemen die in het nadeel (economisch opzicht) van de landbouwsector zijn.

VVD

✅ Regels verminderen voor land- en tuinbouw

✅ Er is maar één land dat meer voedsel exporteert, dus zuinig zijn op onze landbouw

✅ Trots op de keihard werkende ondernemers en de sterke positie wereldwijd verder verbeteren

✅ Regels in Nederland mogen niet strenger zijn dan in de rest van Europa

✅ Regels die overblijven, versimpelen

✅ Inefficiënte landbouw efficiënter maken

❌ Geen prioriteit om voor sector op te komen

❌ Geen actieve lobby voor vermindering regels

Nummer 3 (CDA):     Weer beetje op de juiste weg maar lijkt zich nog vooral te richten op imago van landbouw

Het CDA lijkt wat doorgeschoten. Jarenlang waren er weinig actieve gebeurtenissen. Nu lijken ze zich vooral te richten op wat er nog niet is. Ze nemen geen standpunt in met betrekking tot nu. Veel zijdelings input. Geeft aan in gesprek te willen, maar is niet meer het moment. Eerst actie dan weer verder kletsen.

CDA

✅ van boeren in de keten versterken

✅ Branche organisaties stimuleren

✅ Eerlijke inkomen voor landbouw en visserij (door aanpakken van marktmacht)

Nummer 2 (SPG):     Neemt het openlijk op voor de landbouwsector maar stuurt ook aan op meer overheidsinterventie

De boodschap lijkt wat dubbel, durft zonder omhaal grote uitspraken te doen ‘natura2000 moet niet de landbouw in de weg staan’ en ‘niet klagen over mest maar oplossingen zoeken’ maar stuurt wel aan op een flink dichtgetimmerd kader door de overheid. Net nu de landbouw zijn stem meer laat horen.

SGP

✅ Verwerking van mest moet ruim baan krijgen

✅ Europese gelden vooral naar boeren

✅ Gelijke regels binnen EU

✅ Inkomenssteun voor maatschappelijk verantwoorde landbouw

✅ Regeldruk moet weg, ministerie loopt ver achter bij andere ministeries

✅ Natura 2000 moet niet in de weg staan van de landbouw maar in dienst van de landbouw

❌ Stuurt enorm aan op overheidsinterventie

❌ Wil af van versnippering van belangenorganisatie en alles in handen van één organisatie

Nummer 1 (CU):     Spreken is zilver en zwijgen is goud

De CU lijkt niet altijd de meest gehoorde partij wanneer er iets speelt in de landbouw. Maar eerlijk is eerlijk hun visie (op papier althans) is er één uit het schoolboekje. Zij zeggen ronduit dat er niets mis is en alles kan blijven zoals het is, dat wij vooral moeten zorgen dat wij met onze kennis het buitenland naar dezelfde maatstaf kunnen krijgen. Geven wel aan dat er zeker ruimte moet komen om het nog beter te gaan doen.

ChristenUnie

✅ Spreekt trots uit voor de sector en zegt hart voor boeren en tuinders te hebben.

✅ Ziet een toekomst voor de jonge boeren

✅ Wil de toonaangevende positie in de wereld houden

✅ Export van producten houden maar ook export van landbouw kennis heeft potentie

✅ Waarschuwt voor eventuele problemen wanneer er te intensief landbouw gedreven gaat worden

✅ Ziet de groeiende kloof tussen burger, boeren en natuurbeschermers

✅ Boerengelden besteden aan boeren.

✅ Blijven richten op voedselzekerheid

✅ Klimaatslimme landbouw

Partij Voor Tegen Actief beleid Passief beleid Totaal
CU 9 0 -1 8
CDA 3 0 1 4
SGP 6 -2 4
VVD 5 -2 -1 2
FvD 1 -1 -1 -1
PVV 1 -1 -1 -1
D66 1 -5 -1 -5
SP 1 -7 -6
PVDA 0 -7 -7
PvdD 0 -8 -2 -10
GL 0 -12 -1 -13

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.