Voorstanders biologisch en  vegetariër lijken blind voor hongersnoden

In 2050 is de bevolkingsomvang toegenomen tot 9 miljard mensen. Om die mensen te kunnen voeden moet de productie van het huidige voedselgebruik met 70% omhoog (Davies, 2014).  U kunt zelf wel uitrekenen hoeveel dat naar boven moet wanneer vlees en zuivel nog eens vervangen moeten worden.  Op dit moment is de het aantal mensen…