Nieuws

Nederland in vergelijking tot andere landen

  • Duitsland produceert meer dan 20% van de totale melkproductie van de EU
  • Frankrijk staat op de tweede plaats met 16%
  • Nederland produceert 9,4% van de totale EU productie
  • In 2017 is de export van zuivel met 19% gestegen (met 1,9 miljard euro)
  • Kunstmest gebruik licht toegenomen, gewone mest bijna geen aandeel in fosfaatcijfer
  • Nederland, Kroatie, Italie en Griekenland laten flinke daling van kunstmestgebruik zien sinds 2006. Groot deel van de overige EU landen (22) laten stijging zien
  • Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italie, Hongarije, Polen, Roemenie en Engeland grootverbruikers kunstmest
  • Nederland laagste dunnen mest gebruik per hectare van alle EU landen