Nieuws
Toename van de veestapel in Nederland kan regenwoud redden

https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2020/9/Red-het-regenwoud-door-groei-veestapel-634161E/

Afgelopen week las ik op de website van samsam (kindertijdschrift via scholen verspreid) dat de veeteelt de wereld vervuilt ‘met zijn miljoenen vretende, burpende en poepende dieren en giga-hoeveelheden broeikasgassen uitstoot’.

Vervolgens lees ik op de website van Stichting Ooievaar Nederland, dat het niet aan de ooievaars ligt die de jonge weidevogels eten maar dat de weidevogels uitsterven omdat de boer zo nodig moet maaien, anders was het de ooievaar niet gelukt om zoveel vogeltjes te verorberen.

Deze stichting moet de vogelbescherming maar eens bellen, want volgens hen zijn er na het maaien door de boer helemaal geen nestjes meer over want die heeft hij allemaal weggemaaid.

Greenpeace

Toen ik vervolgens op de website van Greenpeace Nederland las dat de veehouderij grotendeels verantwoordelijk is voor de ontbossing van het regenwoud in Brazilië, wilde ik weten waar die enorme percentages vandaan kwamen. Ik kwam op veel sites tegen dat ongeveer 80% van de ontbossing komt door de landbouw. Voor Greenpeace genoeg reden om de veestapel in Nederland te halveren en daarmee verdere ontbossing te voorkomen.

Absurd, uit onderzoek van Hansen (2019) blijkt dat de ontbossing van het Braziliaanse regenwoud voor 63% komt door lokale boeren die hun veebedrijf uitbreiden en 8% door het verbouwen van akkerbouwgewassen. Een deel van die gewassen is soja (+/- 3%). En van dat deel soja wordt weer een deel gebruikt voor het veevoer wat aan het vee in Nederland gevoerd wordt, en dan wordt het nog met name gebruikt voor kippenvoer.

Handelsverdrag met Brazilië

Degenen die roepen dat wij Nederlanders minder vlees moeten eten zodat er niet meer zoveel ontbossing plaats hoeft te vinden om soja te verbouwen, moeten hun tekst een klein beetje aanpassen.

Want dankzij een handelsverdrag met Brazilië dat vorig jaar pas is overeengekomen, eten wij steeds meer vlees van runderen die op weides grazen waar ooit bomen stonden.

Veestapel in Nederland juist uitbreiden

Maar toch zijn er mensen die met droge ogen durven te zeggen dat halvering van de Nederlandse veestapel een groot positief effect zal hebben op de ontbossing van het regenwoud. Complete onzin. Sterker nog, als je echt wat wil doen tegen de ontbossing dan moeten we de veestapel in Nederland juist uitbreiden en stoppen met Braziliaans vlees eten.

3 thoughts on “Toename van de veestapel in Nederland kan regenwoud redden

Comments are closed.