Nieuws
Hoe meer koeien, hoe minder ammoniak-uitstoot!

Geen enkel direct negatief verband tussen melkproductie, dieraantallen en ammoniak uitstoot

Er worden steeds cijfers vanaf 1990 gebruikt wanneer er gekeken wordt naar de toename of afname van ammoniak uitstoot. De reden die daarvoor gegeven wordt is dat er vanaf dat moment maatregelingen getroffen werden door de overheid. Ik kan daar geen bewijs voor vinden, sterker nog het lijkt vooral alsof er gekeken is naar vanaf wanneer de grootste daling ingezet is (door andere variabelen) waardoor het resultaat nu extra groot lijkt. Een soort omgekeerde wetenschap, de data laat zien dat er wat gebeurt dus bedenken wij een gebeurtenis. De heren Jaap Hanekamp, Marcel Crok en de Amerikaanse statisticus Matt Briggs hebben uitgezocht of deze cijfers wel kloppen en komen tot de wetenschappelijk onderbouwde conclusie dat de cijfers zeer zeker niet zuiver zijn. Voor dit stuk is er gekeken naar cijfers uit 2010, vanaf dat jaar is er in veehouderij aantoonbaar veel gedaan om de uitstoot te verminderen.

De cijfers laten maar één constante factor zien en dat is dat er geen enkel stabiel verband te vinden is tussen afname ammoniak – toename melkproductie – toename melkvee.

Finland heeft de hoogste afname qua ammoniak uitstoot, (-10,9%) maar ook een flinke toename van 4,3% van de melkproductie

Opvallend is dat veel landen een flinke toename van de melkproductie hebben maar een afname van het aantal koeien. Daarmee lijkt de boodschap dat wij de komende jaren moeten kijken hoe wij met minder koeien meer productie krijgen.

Denemarken heeft de melkproductie weten op te schroeven met maar liefst 8% en heeft ondertussen de ammoniak uitstoot met 6,7% naar beneden gekregen

Nederland laat een groei van 11,7% melkproductie zien en 11,6% groei van de veestapel, terwijl er wel een ammoniak uitstoot afname is van 5,7%.

Nederland is niet intensiever gaan melken in tegenstelling tot de andere EU landen.

 

Polen (17%) en Belgie (18,7%) hebben de hoogste toename qua melkproductie, waarbij Polen een grote afname qua koe-aantallen heeft (18,5%).

Griekenland heeft de grootse krimp qua dieraantallen maar laat amper krimp zien in de ammoniak uitstoot.  Ook Estland heeft een flinke reductie van dieraantallen maar een toename van de ammoniak-uitstoot.

 

Conclusie

Landen met een toename van het aantal melkkoeien, laten bijna allemaal een flinke daling van de ammoniak-uitstoot zien.

Dieraantallen heeft geen enkel effect op de toename of afname van de ammoniak-uitstoot. Krimp van de veestapel is dus nutteloos.

Landen met een flinke toename van het aantal liters geproduceerde melk, laten over het algemeen een krimp van de veestapel zien. De meeste landen in de EU zijn dus bezig om de melkproductie per koe om hoog te krijgen. De landen waar de melkproductie flink is toegenomen en de dieraantallen afgenomen is er geen significante toename van de ammoniak-uitstoot. Sterker nog, er zijn maar drie landen waarbij er een toename is van alle drie variabelen.Bron: ec.europa.eu/eurostat

Aanvulling

In mei komt het rapport  Een Noordoostelijke spelbreker uit. Waarin Geesje Rotgers en Jaap Hanekamp zo transparant mogelijk aantonen dat de ammoniak metingen op zijn minst eens goed bekeken moeten worden. De RIVM reageert uiterts onprofessioneel waaruit vooral blijkt dat er zeker extra onderzoek nodig is.

Steeds vaker lijkt het erop dat de gevestigde orde rondom de landbouw(problematiek) blind vertrouwen heeft in elkaar. Hoe vaak het vertrouwen ook beschaamd lijkt te worden.