Nieuws
Aandeel veehouderij in milieuproblematiek  zeer klein

Als je iets maar vaak genoeg zegt dan moet het wel waar zijn

De anti-veehouderij organisaties en de culinaire belanghebbende (vaak schrijver van een vegatarisch kookboek of iets dergelijks) hebben een enorm platform gevonden bij de consument en bij de media. Het lijkt alsof feiten en waarheden ondergeschikt zijn aan emotie. Voor de consument begrijpelijk, maar dat geen enkele media moeite doet om het kaf van het koren te scheiden is op zijn minst opmerkelijk te noemen.

Transportsector vergelijken met Landbouwsector

Sectoren die vaak met elkaar vergeleken worden. Dat is logisch, beide sectoren hebben een aandeel in de milieu problematiek. Maar als je vergelijkt moet je wel een eerlijke vergelijking maken. Dat is lastig want wat hoort nu allemaal precies bij de ‘sector’. Vaak wordt alleen de CO2 uitstoot van de vrachtwagens genomen en dit wordt vergeleken met de complete landbouw sector (mest, ammoniak, methaan, CO2, fosfaat, ontbossing, electriciteit, fokkerij, diergezondheid, huisvesting, overheidsgelden).

De complete sector

Wanneer je alle benodigdheden meeweegt om de sector draaiende te

houden, dus ook de transportsector dan krijg je een compleet maar ook heel ander beeld. Dr. Frank Mitloehner, Ph.D. (University of California Davis, Animal Science Department) , onderzocht het vaak gebruikte LCA-1-model zoals de FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nation) en kwam tot de conclusie dat zij enkel de directe emissie gebruikt voor hun rekenmodellen. Door alle emissies mee te rekenen kwam hij tot een hele andere uitkomst.

Transport sector drukt bijna twee keer zo zwaar op milieu dan landbouw

Als alle sectoren meegenomen worden in het lijstje dan heeft de landbouwsector (inclusief de vleesindustrie) maar een klein aandeel in het geheel.

Productie van melk minder belastend voor milieu dan tofu, rijst of noten

Het is minder belastend voor het milieu om een liter melk te produceren dan om een kilo rijst te produceren.

Mensen kunnen niet alles onthouden en daar maken anti-veehouderij groeperingen graag gebruik van. Belangrijk is te kijken wat echt drukt op het milieu en daar proberen verbeteringen aan te brengen.

6 thoughts on “Aandeel veehouderij in milieuproblematiek zeer klein

  1. Ik ben groot voorstander van bronnen vergelijken en toetsen. Als meerdere bronnen steekjes laten vallen moeten wij op zoek naar consensus. Ik ga het vanavond lezen

  2. Ik heb het gelezen. Zoals ik het zie zijn de argumenten die de onderzoekers (en grote voorstanders van de ‘vleesvrije maandag’) gebruiken onvolledig. Het is nu te laat om er inhoudelijk op in te gaan, maar ik kom er nog op terug.

  3. Heel leuk en aardig die vergelijkingen, maar melk met tofu vergelijken is natuurlijk als appels met peren. Vergelijk melk nu eens met een alternatief uit dezelfde categorie: sojamelk bijvoorbeeld. Hoe verhoudt de milieu impact van koemelk zich tegenover sojamelk?

Comments are closed.