Nieuws
Melkveehouderij

naar het totaal maar ongelooflijk veel wanneer je kijkt naar de omstandigheden en de middelen waarmee de veehouders dit doen. Melkkoeien in Nederland geven meer melk dan de meeste koeien waar ook te wereld. Zoals uit onderzoek blijkt, hoe tevredener en gezonder de koe, hoe meer melk zij geeft. In plaats van de EU ’tevreden’ te stellen door krimp toe te zeggen, moeten wij juist gaan lobbyen voor meer productievrijheid, landen genoeg die weinig produceren en waar ook het welzijn van de koe er lang niet zo toe doet.