Nieuws
Bij Fraude: veehouder geblokkeerd, rijksambtenaar gekort op vakantiedagen

Het blijkt dat wanneer een rijksambtenaar fraude pleegt dat het ‘integriteitsschending’ heet. Stel je voor dat Carola Schouten in haar brieven had gesproken over, ‘vermoedelijke integriteitsschendingen van de veehouders’. Had een stuk beter geklonken. Maar goed het blijft hetzelfde. Het blijkt ook dat rijksambtenaren maar heel sporadisch een sanctie krijgen voor wat ze doen (+/- van de vastgestelde schendingen). Het blijkt ook dat de sancties uitermate mild kunnen zijn. Grappig dat de integriteitsnorm die het kabinet van de veehouders eist vele malen hoger is dan zij eisen voor hun eigen mensen.

En de winnaar is

Waar ligt het aan dat iedereen wel weet dat ministers, kamerleden en overige ambtenaren van het rijk gemiddeld vaker crimineel gedrag vertonen dan de gemiddelde Nederlanden maar dat niemand zich er echt aan irriteert. Ik ook niet. Tot de nieuwste beschuldiging vanwege de vermeende kalverfraude. 

Zonder blikken of blozen werd er gedreigd met fikse boetes en straffen waar de gemiddelde moordenaar nog  een carrière switch voor zou overwegen. Dreigen is niet eens het juiste woord, er werden beloftes gedaan. Gelukkig hebben beloftes uit de mond van een minister niet dezelfde waarde als beloftes uit de mond van een ander. Waardoor de waarheid tijd had de leugen in te halen en de hele lastercampagne een stille dood stierf (schaam je Carola Schouten, grote woorden aan de start vragen om grote woorden aan de finish).

Maar hoe zit het eigenlijk met jullie?

De keiharde aanpak werd onderbouwd met uitspraken over de volksgezondheid die in gevaar gebracht werd (ja de hele volksgezondheid zelfs) en de hele sector heeft laten zien incompetent te zijn en het eigen administratieve controlesysteem kon niet meer door boeren zelf gedaan worden, ze hadden bewezen onbetrouwbaar te zijn. Ik kan nog wel wat meer opsommen maar het is veel interessanter om over te gaan naar jullie.

Ik ga ervan uit dat jullie roomser dan de paus zijn. Misschien wat naïef. Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Maar een nultolerantie grens met betrekking tot geweld, diefstal, misbruik van machtspositief, financieel gewin en het lekken van staatsgeheimen zullen toch wel flink aangepakt worden. Dat is toch wel op zijn minst net zo erg als die drie veehouders die een foutje in de administratie hadden toch? En zelfs net zo erg als die ene veehouder die misschien inderdaad iets heeft gedaan (al denk ik niet dat er ooit iemand echt aangeklaagd gaat worden).

Feiten

In uw brief aan de kamer van 20 februari 2018, zegt u dat u niet weet of de gevonden administratieve foutjes al dan niet opzettelijk gemaakt zijn. Volgens de  Van Dale is fraude: bedrog, gepleegd door vervalsing van administratie. Er is dus sprake van fraude als door bedrog een oneerlijk, vaak financieel voordeel wordt behaald ten koste van een ander persoon of bedrijf.

Bij Bedrog moet er altijd sprake zijn van opzet waarbij iemand willens en wetens (expres) in dwaling wordt gebracht.

Zolang er geen onomstotelijk bewijs is dat het expres gedaan is, is er dus geen sprake van bedrog en dus geen sprake van fraude. Maar dat wisten wij ondertussen wel.

Fraude bij het Rijk

Laten wij eens kijken hoe het bij jullie gaat.

Per jaar zijn er ongeveer 1.000 vermoedelijke integriteitsschendingen. Per jaar wordt meer dan 60% daarvan bevestigd. Vervolgens wordt in ongeveer 30% van de bevestigde schendingen een sanctie opgelegd.

De aantallen zijn ook hier niet helemaal zuiver omdat een aantal overtredingen (weer geen fraude) door dezelfde persoon gedaan zijn. Dat geeft een verklaring voor de vreemde getallen bij de kalverfraude (bedrijf, vee, koe, jongvee). Daarbij worden er ook schendingen meegenomen die nooit in aanmerking komen voor ‘fraude’. Maar vanwege die onduidelijke weergave van welke sancties voor welke schendingen, kan het niet duidelijker gesplitst worden.

Misdragingen in privésfeer staat met stip op nummer 1 bij onze ambtenaren. Realiseer je wel dat daarin alleen de incidenten zijn opgenomen die vanwege juridische gevolgen gemeld moesten worden.

Oneingenlijk gebruik van dienstmiddelen en overschrijding interne regels staat bijna ex aequo op nummer twee.

Dus jullie houden je niet aan je eigen regels?

Vervolgens komen de meest uiteenlopende schendingen aan bod zoals, lekken van informatie, misbruik van informatie, financiëele schendingen (heeft er iemand financieel voordeel gehad?), misbruik van bevoegdheden en natuurlijk belangenverstrengeling.

 

Bron: jaarverslag Rijk 2016

Tranen met tuiten (de sancties)

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Dus tja je kan er een medewerker tussen hebben zitten die een foutje maakt. Maar als overheid neem je geen risico en grijp je hard in. Met de woorden van de minister van landbouw en visserij:

” De betrapte bedrijven zijn per direct geblokkeerd en mogen geen dieren meer aan- of afvoeren. Zij kunnen bovendien rekenen op naheffingen, korting op EU-subsidies en mogelijk strafrechtelijke vervolging. ,,Ik ben al met het Openbaar Ministerie in overleg over de meest effectieve aanpak”

 

5% kreeg een vermindering van de vakantiedagen (tranen met tuiten). Goed zo meneer Rutte, dat zal ze leren. Kun je ook niet doen bij veehouders, die hebben namelijk geen vakantie.

 

5,7% kwam weg met een geldboete (100% van de veehouders, zelfs die zonder opzet iets verkeerds gedaan hebben).

 

Iets minder dan de helft kreeg ontslag en ongeveer 30% kreeg een schriftelijke berisping (wat zullen ze geschrokken zijn).

Volgens het ministerie zelf zijn er ook nog andere afdoeningen geweest zoals een waarschuwing of een corrigerend gesprek.

Mijn advies aan het rijk is, als u de komende tijd uw corrigerende gesprek voert met mevrouw Carola Schouten (Misbruik van bevoegdheden, misbruik van positie, misbruik van informatie) plaats haar dan over (5,7% van de sancties) naar de afdeling die de schendingen van de rijksambtenaren onderzoekt zodat ze met gestrekt been huis kan gaan houden.

Wij veehouders kunnen dan weer rustig aan het werk, wetende dat het grootste deel van de regering dit jaar geen vakantiedagen meer heeft, zodat ze ook eens echt iets kunnen uitzoeken voor ze wat roepen.