Nieuws
Natura 2000, de prijs van een kenniseconomie

Oostvaardersplassen al jaren geleden mislukt

Het zijn niet de veehouders in Nederland die aanspraak maken op het landbouwbudget van de EU. Het grootste deel van het landbouwbudget gaat op aan de natura 2000 projecten. Voor het gemak lijkt men te vergeten dat de natura 2000 projecten enkel recht hebben op geld als het ingezet wordt ten bate van het lange termijn landbouwbeleid;

Zo wordt de landbouw in de Natura 2000 gebieden onderdeel van het financiele beleid van de EU landbouwpolitiek en wordt structurele steun een onderdeel van het regionale beleid en het plattelandsbeleid. Het is niet de bedoeling dat de Natura 2000 gebieden als geïsoleerd of los van een breder landbouw beleid worden gezien.

Er worden vaak bedragen genoemd die aan subsidie naar de landbouwers in Nederland gaan. Deels is dit waar, maar daarbij worden niet de bedragen genoemd die alleen de melkveehouderij aan de EU betaald (135 miljoen). De meeste boeren betalen netto vele meer (zonder de standaard bijdrage als burger van Nederland) dan dat zij ontvangen van de EU. Ook gaan er aardig wat miljoenen vanuit het landbouwbudget naar bijvoorbeeld de Lidl, onder het mom van ‘fruit op school’.

De bedragen die ten bate komen van de natura2000 projecten zijn heel moeilijk te achterhalen. Er komt een deel uit het algemene landbouwbudget (dat zou dan ten goede moeten komen aan de bestaande agrarische bedrijven). Er komt een deel uit allerlei losse regelingen op zichzelf weer uit het landbouwbudget voortvloeien.  Denk daarbij aan

 

De bedragen die ten bate komen van de natura2000 projecten zijn heel moeilijk te achterhalen. Er komt een deel uit het algemene landbouwbudget (dat zou dan ten goede moeten komen aan de bestaande agrarische bedrijven). Er komt een deel uit allerlei losse regelingen op zichzelf weer uit het landbouwbudget voortvloeien.  Denk daarbij aan de honderden miljoenen die onder het kopje ‘landbouw kennis ontwikkeling’  valt, een groot deel gaat daarvan naar de onderzoeken die mogelijk gemaakt worden door de #ovp.

Dieren opgeofferd

Hoe lang moet je doorgaan om je gelijk te halen? Het is begrijpelijk want de geldkraan gaat dicht als je, je niet houdt aan de afspraken met betrekking tot de Natura 2000 richtlijnen. Maar was het echt nodig om het zo lang door te laten gaan? Je kan niet iets nabootsen en dan een hek erom heen zetten en zeggen, kijk het is een natuurlijke omgeving. Dat is een omgekeerde werkelijkheid. Als blijkt dat er ergens voor een lange tijd een kudde zwijnen leeft en je wil dat behouden dan kan het misschien maar niet zo.

Dierwelzijn meten

Iedere veehouder weet wat zijn dieren nodig hebben. Zeker een melkveehouder, een koe die niet goed gezond is en ‘goed te pas’ geeft geen melk. Maar voor de mensen die iets minder op de hoogte zijn, dierwelzijn kun je meten (bij benadering). De meestgebruikte maatstaf daarvoor is het lijstje van de commissie Brambell (1965) waar zij dierwelzijn meten aan de hand van 5 vrijheden.

Dieren in de melkveehouderij stuk beter af dan dieren OVP

In vier van de vijf gevallen scoren de dieren in de melkveehouderij beter.

Dierwelzijn, veel Oostvaardersplassen versus melkvee

Bewerken
Omschrijving OVP Melkvee
van dorst, honger en onjuiste voeding Vrij Beschikking over juiste en voldoende voeding, vers drinkwater. Te weinig of verkeerde voeding kan onnatuurlijk gedrag veroorzaken. Niet voldoende voeding en niet de juiste voeding. Dieren in de vrije natuur trekken weg om de juiste voeding te vinden, de natuur kan zich dan herstellen. In de OVP is daar geen sprake van Altijd beschikking over voldoende, vers en uitgebalanceerde voeding en water. Als het gras of voer op is gaan ze naar een nieuw stuk
Vrij van fysiek en thermaal ongerief De omgevingstemperatuur waarbij het dier zich prettig voelt moet gewaarborgd zijn. Als de temperatuur te koud of te warm wordt moet het dier daarheen kunnen trekken waar beschutting of afkoeling is Niet voldoende mogelijkheden voor het dier om in koude periodes, warmere of meer beschutte plekken op te zoeken Temperatuurregulatie in de stal en in warme periodes de mogelijkheid van vrije inloop naar binnen en buiten
Vrij van pijn, verwonding en ziektes Ziekte en verwondingen horen er bij, wel is het van belang dat de kans op ziek worden zo klein mogelijk  moet zijn Rottende kadavers in het drinkwater, zonder dat een dier voldoende mogelijkheden heeft om weg te trekken brengt veel ziektes met zich mee. De beperkte voedingsbronnen (alles wordt langzaam grasland) zorgen voor een te eenzijdig dieet Dieren worden meerdere keren per dag gezien en verzorgd. Dieren worden meerdere keren per jaar door dierenarts gemonitord
Vrij van angst en chronische stress Stress hoort bij het leven (van dieren). Korte acute stress is niet heel erg, langdurige stress veroorzaakt vermindering van welzijn Dieren bevinden zich langdurig in een stressvolle situatie als er niet voldoende voeding of warmte is en zij zich niet kunnen onttrekken aan de situatie Dieren ervaren in enkele gevallen kortdurende stress als er bijvoorbeeld vuurwerk wordt afgestoken of als het leger een helikopter oefening boven de stal houdt
Vrij om zijn natuurlijke gedrag te vertonen Wat zijn de behoeftes van het dier en waarom vertoont het bepaald gedrag Dieren leven van nature in kuddes en moeten weg kunnen als er niet voldoende voedsel, veiligheid of de juiste temperatuur is. Dat is bij de OVP niet aan de orde. Ze leven in te kleine kuddes en kunnen niet wegtrekken Dieren in de melkveehouderij leven in hun eigen kudde. Er is geen noodzaak om weg te trekken.