Nieuws
SchoolTV misbruikt publiek geld

SchoolTV gaat, in clipphanger over stikstof op de stoel van de ouders zitten

Afgelopen week kwam er een clipphanger beschikbaar op de site van schooltv.nl, onderdeel van de publieke omroep (NPO), die in een paar minuten de huidige generatie schoolkinderen uitlegde wat stikstof is.

Het was weer knap hoe de grens gevonden werd, waarbij duidelijk werd dat ondanks alle andere oorzaken er maar één was die de ‘meest slechte stikstof’ (quote) veroorzaakt en dat was de Nederlandse veestapel. Vervolgens werd er uitgelegd dat het spijtig is, want door de voedselrijke grond gedijen brandnetels heel goed, maar helaas worden de orchideeën door die brandnetels verdrongen en daarmee de insecten, de vogels en de bijen. Vervolgens komt de boodschap dat alle kinderen zelf ook wat kunnen doen en dat is stoppen met naar de hamburgertent te gaan en liever vegetarisch te eten.

Vrijheid van onderwijs

Ik ben ook onderwijskundige en de laatste jaren begin ik mij steeds meer zorgen te maken over hoe er invulling wordt gegeven aan artikel 23 uit de grondwet: vrijheid van onderwijs. Kort door de bocht komt het erop neer dat de overheid alleen gaat over de randvoorwaardelijke kwaliteit zoals docenten met erkend diploma en einddoelen, maar niet over de inhoud. Dus ze zeggen wel dat leerlingen moeten leren rekenen, maar niet hoe.

Dus als de juf ervoor kiest om groep vier procentsommen te leren en de sommen laat maken over hoeveel boerderijen er moeten wijken om 50% te krimpen en daar een inleidend verhaal bij doet dat boeren een bedreiging zijn voor de overlevingskans van toekomstige generaties, dan mag dat.

Als je hier het gesprek over aangaat met de politiek dan komt vaak de reactie dat docenten op de Pabo leren dat ze neutraal moeten zijn. Maar als het leven zo zou werken, hoeven we ook geen stoplichten meer te plaatsen, want mensen leren immers op de basisschool ook dat rechts voorrang heeft.

Het irriteert mij enorm dat een docent mijn kind vertelt dat mensen die minder vlees eten, meer (of wel) geven om de planeet en de toekomst dan degenen die dat niet doen.

Zeker met de wetenschap dat kinderen nu eenmaal in de basisschoolleeftijd klakkeloos informatie aannemen van een autoriteit (wat de juf is voor hen). Maar wat nog verder gaat en ik simpelweg grensoverschrijdend vind, is dat een met publiek geld gefinancierd filmpje bij een omroep, die haar status verworven heeft door datzelfde publieke geld, haar autoriteit misbruikt om mijn kind te adviseren minder vaak vlees te eten.

Overheidsgeld

Zolang artikel 6 van de grondwet ‘vrijheid van godsdienst en levensovertuiging’ niet geschrapt is en mijn levensovertuiging is dat dierlijke producten deel uitmaken van mijn levenswijze, vind ik niet dat er met overheidsgeld de boodschap ‘minder vlees’ via schooltv aan mijn kind gegeven mag worden.

Net zo min als schooltv volgende week mag uitleggen wat het verschil is tussen twee geloven en vervolgens eindigt met de boodschap, dus jongens en meisjes: ‘liever wat minder protestanten’.