Natura 2000, de prijs van een kenniseconomie

Oostvaardersplassen al jaren geleden mislukt Het zijn niet de veehouders in Nederland die aanspraak maken op het landbouwbudget van de EU. Het grootste deel van het landbouwbudget gaat op aan…

Advertenties