Nieuws

Oostvaardersplassen al jaren geleden mislukt

Het zijn niet de veehouders in Nederland die aanspraak maken op het landbouwbudget van de EU. Het grootste deel van het landbouwbudget gaat op aan de natura 2000 projecten. Voor het gemak lijkt men te vergeten dat de natura 2000 projecten enkel recht hebben op geld als het ingezet wordt ten bate van het lange termijn landbouwbeleid;

Zo wordt de landbouw in de Natura 2000 gebieden onderdeel van het financiele beleid van de EU landbouwpolitiek en wordt structurele steun een onderdeel van het regionale beleid en het plattelandsbeleid. Het is niet de bedoeling dat de Natura 2000 gebieden als geïsoleerd of los van een breder landbouw beleid worden gezien.

Dieren opgeofferd

Hoe lang moet je doorgaan om je gelijk te halen? Het is begrijpelijk want de geldkraan gaat dicht als je, je niet houdt aan de afspraken met betrekking tot de Natura 2000 richtlijnen. Maar was het echt nodig om het zo lang door te laten gaan? Je kan niet iets nabootsen en dan een hek erom heen zetten en zeggen, kijk het is een natuurlijke omgeving. Dat is een omgekeerde werkelijkheid. Als blijkt dat er ergens voor een lange tijd een kudde zwijnen leeft en je wil dat behouden dan kan het misschien maar niet zo.

Dierwelzijn meten

Iedere veehouder weet wat zijn dieren nodig hebben. Zeker een melkveehouder, een koe die niet goed gezond is en ‘goed te pas’ geeft geen melk. Maar voor de mensen die iets minder op de hoogte zijn, dierwelzijn kun je meten (bij benadering). De meestgebruikte maatstaf daarvoor is het lijstje van de commissie Brambell (1965) waar zij dierwelzijn meten aan de hand van 5 vrijheden.

Dieren in de melkveehouderij stuk beter af dan dieren OVP

In vier van de vijf gevallen scoren de dieren in de melkveehouderij beter..

[table id=1 /]

1 thought on “Oostvaardersplassen al jaren geleden mislukt

Comments are closed.