Nieuws
Zogenaamde grootschalige fraude levert in het beste geval € 1.000 euro netto op

Weer in dat verdomhoekje?

Vanmorgen kwam het nieuws naar buiten dat Minister Schouten op grote schaal fraude ontdekt had in de melkveehouderij. Ten eerste is welke vorm van fraude altijd verkeerd omdat hoe dan ook de goeden onder de slechten lijden.

Dat gezegd te hebben, moet je wel even goed nadenken als minister voordat je gaat roepen dat er bij misschien wel duizenden veehouders fraude gepleegd wordt.

Onbetrouwbaar onderzoek

Al in groep zes van de basisschool leer je dat je goed je bronnen moet checken. Ook leer je in groep zes al dat je eerst het hele verhaal moet lezen voor je informatie gaat gebruiken. Mocht je de basisschool een beetje fatsoenlijk doorlopen dan leer je op de volgende school zelfs al het verschil tussen betrouwbare en onbetrouwbare bronnen. Vervolgens ga je misschien zelf onderzoek doen en dan leer je dat onderzoek alleen betrouwbaar is  wanneer je het onderzoek doet bij een representatieve onderzoeksgroep. De 100 melkveehouders waarbij de fraude is ontdekt waren al ‘verdacht’.  In het nieuws hoor je vandaag dat er duizenden gevallen van fraude zijn en dat terwijl er ‘maar’ een groep van 100 is onderzocht. Omgerekend zijn die 50 bedrijven nog geen 0,2% van de hele sector.

Geen excuus

Ondanks dat het onderzoek verreweg van betrouwbaar is en de uitkomsten dus helemaal niet doorgetrokken kunnen worden naar de hele sector. Mag ook die 0,2% geen fraude plegen.

Mijn grootste vraag is echter, waarom zou een melkveehouder deze moeite willen nemen. Een snelle rekensom laat het volgende zien:

Gemiddelde nettowinst per koe per jaar € 425. Een vaars die gekalfd heeft maar niet geregistreerd kan met een beetje pas en meetwerk misschien vier a vijf maanden ‘onzichtbaar’ blijven (daarna moet ze toch weer bij de KI). Netto heb je dan € 177 euro extra kunnen verdienen. Doordat je de koe echter later bij de KI doet, loop je in de toekomst een maand of twee melk mis, dus dat moet er weer vanaf. Dan hou je ongeveer € 106 euro per ‘fraudekoe’ netto over. Je kan dit maximaal (tijdelijk) bij 50% van je vaarzen doen (anders heb je geen opfok meer op de lange termijn). Dat zijn dan ongeveer 10 vaarzen * € 106 euro = 1.060 netto opbrengst.

Blunder minister Schouten

Beste Carola, ik hoop oprecht dat je in de toekomst iets genuanceerder jouw bevindingen naar buiten brengt. Wij werken ons kapot voor een inkomen waar de meeste van jullie je bed niet voor uitkomen. De regelgeving en administratie is zo ingewikkeld geworden dat wij gemiddeld vijf maanden per jaar werken om de kosten voor accountants, vakgroepen en rechtsbijstandsverzekeringen te kunnen dekken. Wij weten dat je nieuw bent en dat is niet makkelijk en dat je graag je stempel wil drukken op de melkveehouderij begrijpen wij ook, maar liever op een andere manier.

 

Diercategorie
GVE per dier Aantal Totaal GVE
100  melkkoeien + 120 weide/zoogkoeien 1,00 80 80,0
101 vrouwelijk jongvee < 1 jaar 0,23 20 4,6
102 vrouwelijk jongvee > 1 jaar 0,53 20 10,6
Totaal GVE 95,2
Gem. Melkproductie per koe           8.500
Gem. Melkproductie per bedrijf        680.000
Gem. marge per 100kg                  5
Gem. netto winst per bedrijf          34.000
Gem. netto winst per koe per jaar              425