Nieuws

De originele column stond vanaf 2 augustus in Boerderij

Stichting CIWF wil naar eigen zeggen ‘de vee-industrie beëindigen’. De fiscus merkt dit aan als goed doel.

Compassion in World Farming (CIWF) is een stichting die zich voorstelt op hun eigen webpagina met de volgende woorden: ‘We zetten ons 100% in voor het beëindigen van de vee-industrie’. Op zich al een vrij verontrustend idee dat er stichtingen bestaan, waar mensen ook nog eens tonnen per jaar naar overmaken, die een groot deel van de voedselvoorziening willen laten verdwijnen.

ANBI-status

Maar het wordt nog gekker, deze stichting heeft de ANBI-status (Algemeen nut beogende instellingen) gekregen van de fiscus. Je krijgt die status alleen als je aan een paar strikte eisen voldoet. De belangrijkste eis is dat de stichting zich nagenoeg geheel moet inzetten voor het algemeen belang. De activiteiten mogen dus niet een individueel belang nastreven.

Hoewel de jaarrekening anders doet vermoeden. Van de € 227.058 aan donaties hebben ze € 151.568 aan personeelskosten betaald en meer dan € 10.000 aan reiskosten uitgegeven. Het lijkt alsof vooral het individueel belang van de directeur en het buitenlandse bestuur gediend wordt. Van de directeur is niet duidelijk wat hij doet, maar hij staat wel met meer uren op de loonlijst dan het marketingpersoneel.

Dierwelzijn

Volgens de wet worden er 13 doelen als algemeen nut beschouwd, Dierwelzijn is het algemeen nut wat CIWF als doel claimt. En in het jaarverslag en in de statuten staat inderdaad dat ze zich onder andere richten op het verbeteren van het welzijn van landbouwhuisdieren. De belastingdienst hoort te controleren of wat in de statuten staat werkelijk overeenkomt met wat ze doen.

De vee-industrie uitroeien betekent niet dat de dieren het beter krijgen. Het betekent dat de dieren niet meer bestaan

Dat hebben ze blijkbaar de afgelopen 11 jaar vergeten te doen, want de vee-industrie uitroeien betekent niet dat de dieren het beter krijgen. Het betekent dat de dieren niet meer bestaan. Laten we hopen dat CIWF zich niet op een dag gaat richten op het verbeteren van het welzijn van de kinderen in Nederland…

Belastingvrij

Donaties voor een stichting met een ANBI-status zijn belastingvrij. Door een ANBI-status komt er dus minder belastinggeld binnen, dus betalen we feitelijk met zijn allen mee aan dit soort organisaties.

Prima natuurlijk als een stichting ook echt een algemeen belang nastreeft, zoals medische hulp bij rampen of opvang van daklozen. Maar een stichting die in Nederland 50.000bedrijven en daarmee 176.000 arbeidsplaatsen wil laten verdwijnen aan te duiden als ‘Goede Doelen-stichting’ is een criminele daad op zich.

Tijd voor een brief aan de belastingdienst, eens kijken hoe ze zich hier uit gaan praten.