Nieuws

Tweede week van maart 2018 laat ook lichte stijging zien

Ondanks dat de signalen op overige markten alweer duiden op een afname van de melkprijs, laat de zuivelmarkt zelf nog een lichte stijging zien van 0,4 procent ten opzichtte van vorig week. Ondanks deze lichte stijging zit de melkprijs van deze week nog zeker 8% onder het niveau van januari.

 

Verwachting komende maanden

De verwachting is dat de melkprijs gaat dalen tot een prijs van ongeveer € 33,50 – € 34,00.  Uiteindelijk hangt veel af van de zuivelmarkt ontwikkelingen in Azie.