Nieuws
Nederlanders willen minder Greenpeace

Greenpeace ziet inkrimping van de antivleeslobby niet zitten, maar kiezers vinden het juist een goede maatregel om het milieu te ontzien.

Een grote meerderheid van de Nederlanders (94%) wil dat Greenpeace stopt met bestaan om daarmee het milieu te ontzien. Ook lijkt er veel draagvlak te bestaan voor krimp van het aantal milieuclubjes in zijn algemeenheid. Dat blijkt uit een opiniepeiling door melkveehouderij Bosch. Om een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen is de vraagstelling overgenomen uit het onderzoek dat Greenpeace heeft laten uitvoeren over krimp van de veehouderij.

95% van de Nederlanders wil dat Greenpeace inkrimpt.

Database Greenpeace grote boosdoener

Greenpeace (wereldwijd) veroorzaakt net zoveel CO2 uitstoot per jaar als alle inwoners van heel Afrika in een jaar tijd. Weinig andere organisaties leveren zoveel schade op voor het leefmilieu op aarde. Duizenden vrijwilligers reizen door het land  om actie te voeren of andere werkzaamheden uit te voeren. Honderden miljoenen euro’s worden besteed aan het opzetten en bijhouden van databases en online campagnes. Miljarden gaan er naar onderhoud en verwarming van alle gebouwen en transportmiddelen van de organisatie.  Miljoenen worden besteed aan educatie, hele delen van het regenwoud worden gekapt zodat er voldoende papier is om de folders op te drukken.

De 416,2 terawattuur aan elektriciteit die de datacenters van de wereld vorig jaar gebruikten, is 3.5 keer hoger dan het totale electriciteitsverbruik in heel Nederland per jaar.

Onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving kwam de afgelopen tijd tot de conclusie dat ondeugdelijk onderzoek het milieu onevenredig zwaar belast. Het advies aan de regering is dan ook: Nederlanders zouden minder geld moeten geven aan milieuorganisaties en er zouden in Nederland minder vrijwilligers gehouden moeten worden. 

In reactie op die adviezen liet minister Schouten van Landbouw weten dat zij een discussie over aantallen mensen in de Nederlandse samenleving niet erg nuttig vindt.

En in het regeerakkoord stelt het kabinet dat het liever ‘technische maatregelen’ neemt om de uitstoot van broeikasgassen uit de maatschappij te beperken.

Uit de opiniepeiling van Melkveehouderij Bosch blijkt nu dat 80 procent van de ondervraagden het eens is met de stelling ‘Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen moet het aantal mensen, milieuorganisaties en kamerleden die retorische vragen stellen worden verminderd’.

Een nog groter deel van de ondervraagden, ruim 95 procent, zegt dat de ‘kosten van schade aan het milieu’ moeten worden verrekend met het salaris van kamerleden (die domme vragen stellen) en betaalde medewerkers van milieuorganisaties.

Deze week debatteert de Tweede Kamer over de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Volgens Melkveehouderij Bosch is het opvallend dat de achterban van een aantal coalitiepartijen anders denkt over omvang van de bevolking dan de partij waarop ze hebben gestemd. De meerderheid van alle stemmers is namelijk voor reductie van de bevolkingsomvang.

De draai van Greenpeace

Uit de werkelijke cijfers blijkt dat Nederlanders niet minder vlees zijn gaan eten. Sterker nog er is een lichte stijging per persoon te zien. Campagneleider Herman van Bekkem van Greenpeace weet hier echter wel een mooie draai aan te geven:

Ik weet het wel, maar toch zie ik een kentering 

Herman van Bekkem van Greenpeace (Trouw, 2018).

Gelukkig maar dat Greenpeace de daadwerkelijke resultaten heeft kunnen ontkrachten. Zijn onderbouwing is ook geweldig, er komen namelijk steeds meer alternatieven voor vlees. Waterdicht argument.

Dit is een parodie op een krantenartikel in Trouw , waar Greenpeace en Trouw  onderzoeksresultaten presenteren waar de betrouwbaarheid op zijn minst dubieus te noemen is.  De cijfers in dit verhaal zijn bedacht (behalve de twitterpoll) en het energieverbruik door databases.