Nieuws
Melk, de motor van de Nederlandse economie

Wat is nu precies kringlooplandbouw? Waar hebben wij het steeds over? Er lijken twee definities te bestaan over kringlooplandbouw.

Zo min mogelijk (afval)stoffen verliezen tijdens een gesloten productieproces.

of

Binnen een zo klein mogelijk gebied, zo min mogelijk (afval)stoffen verliezen tijdens een gesloten productieproces

De tweede definitie komt alleen ter sprake in tijden van weelde. Het idee lijkt te zijn dat import en export gelijk staan aan welvaart. In feite is dat ook zo, maar niet omdat het ontstaan is uit welvaart, het brengt welvaart. Het is een (prettig) neveneffect. Terwijl kringlooplandbouw binnen een bepaalde regio ontstaat op het moment dat mensen geen honger meer kennen of de dreiging van (handels)oorlogen.

De paradox van kringlooplandbouw

Binnen een straal van zoveel kilometer al je voedsel (en veevoer) produceren. Zo min mogelijk import en export en bovenal leven van wat de natuur je brengt. Je zou maar in de woestijn geboren zijn. In Arizona hebben ze een poging gedaan, het resultaat is bekend.

Bewatering van sla in Arizona

Arizona heeft een woestijnklimaat. Om groente en fruit te kunnen produceren moet er zoveel water ontrokken worden dat het voor het milieu beter was geweest als ze de kroppen sla 1 voor 1 met de auto uit Nederland hadden gehaald.

Zelfvoorzienende landbouw gaat natuur onevenredig uitputten

De foto van de Colorado Rivier laat zien wat de gevolgen kunnen zijn van zelfvoorzienende kringlooplandbouw. Voor Nederland gaat dit ook voor veel producten op, denk bijvoorbeeld aan de productie van katoen (hard nodig als de veeteelt af moet nemen), tarwe en veel soorten fruit.

Kunnen wij dan in ieder geval stoppen met de overproductie van bijvoorbeeld melk?

Een vaak gehoorde opmerking is:

Waarom produceren wij niet gewoon alleen maar de melk die wij nodig hebben?

Nederland heeft alle overproductie nodig voor de export, zodat er weer producten gekocht kunnen worden die niet voorkomen of geproduceerd kunnen worden in Nederland. Nederland staat bijna onderaan de lijst van landen die eventueel zelfvoorzienend kunnen zijn qua voedsel. In plaats van kinderen bang maken met spookverhalen over de vermeende schade van de veehouderij, moeten dit soort cijfers en grafieken op scholen aan de muren hangen.


Fao, 2012 

Melk de Motor van de Nederlandse economie

Een gesloten economie is voor Nederland gewoon niet haalbaar. Om alle producten en grondstoffen te kunnen importeren die in ons dagelijks leven nodig zijn (auto’s, telefoon, katoenen kleding, zilver, goud en overige metalen) moeten wij voldoende producten verkopen die wij wel kunnen produceren. Voor Nederland zijn dat bijvoorbeeld: Snijbloemen en melk.

Zelfvoorzienende economieën zijn het ideaal van het communisme

China en in mindere mate Rusland, zijn levende voorbeelden van landen die heel lang geprobeerd hebben om zelfvoorzienend te blijven. Het bleek alleen mogelijk wanneer je een grote mate van armoe en onderontwikkeling kon accepteren.  

De meeste mensen die pleiten voor een zelfvoorzienende levensstijl, noemen zichzelf idealisten (en dus met recht geen realisten). Het woord bepaald de mate van haalbaarheid. Idealen streeft je na die bereik je maar zelden. De gemiddelde idealist is ook pacifist. Tegen geweld en oorlogen, ook mooi hoor maar stel dat Nederland niet bereid was om een handelsoorlog te voeren met bijvoorbeeld Rusland of Amerika. Dan bepalen Poetin en Trump onze toekomst. 

Veel landen beschikken niet over natuurlijke grondstoffen zoals ruwe olie, die wel een cruciale rol speelt als input voor veel eindproducten. De armoede in Nederland kan beperkt blijven doordat wij ons richten op waar wij wel goed in zijn (kenniseconomie) en overproductie van gewassen en productie waarvoor in Nederland wel het juiste klimaat is. 

Voedsel ondergeschikt aan gadgets

Waarom de discussie vaker over krimp van voedselproductie gaat dan over terugdringen van de productie van mobiele telefoons of  laptops is mij een raadsel. Eerlijk is eerlijk, gesloten economieën, krimp van de veehouderij, minimale voedselproductie, krimp van de industrie en een verbod op recreatief gebruik van vliegtuigen gaan zeker een positief effect op het milieu hebben. Maar je moet wel de juiste prioriteiten stellen.

Afschaffen is namelijk niet zo moeilijk, maar wat komt er voor in de plaats en is dat niet een groter gevaar? De elektrische auto is daar een voorbeeld van. 

Geen fossiele brandstof nodig,dus minder uitstoot. Niet eens zo heel veel minder maar wel minder. Maar de productie van alleen de motor voor een elektrische auto richt meer schade aan dan dat rijden op benzine in tien jaar aanricht.

In de motor van een elektrische auto zitten magneten waar neodymium voor gebruikt wordt. De winning en productie hiervan zijn extreem vervuilend. De foto’s laten een gifmeer in Baotou zien, de plek waar een groot deel van de wereldvoorraad van neodymium gewonnen wordt. 

Er lijkt veel minder aandacht voor deze problematiek, mocht je er meer over willen lezen kijk dan eens na de volgende bronnen: 

https://www.businessinsider.com/the-worlds-tech-waste-lake-in-mongolia-2015-5?international=true&r=US&IR=T

In China, True cost of Britains green wind power

Er is een grotere overproductie van mobiele telefoons dan van voedsel in de wereld. Toch zien wij het gros van de mensen (ja ook de mensen die het hardste roepen dat de veestapel moet krimpen) met de nieuwste mobieltjes lopen.

20% ijzer, 14% aluminium en 7% koper zijn er nodig voor de productie van een mobiele telefoon. Het gewroet in de mijnen en de bodem om de grondstoffen te delgen zorgt al voor problemen, maar het afval dat erbij vrij komt is met geen enkel argument goed te praten. 

Op de foto een dorp (Bento Rodriques) in Brazilië, dat vrij recent (2015) weggespoeld is door giftige modderstromen ontstaan door afval wat vrijkomt bij de productie van de mobiele telefoons.

The village of Bento Rodrigues, in Brazil was buried under a wave of toxic sludge in November 2015. According to experts, these catastrophic mine tailings failures will only increase as the number of these structures increases to meet with ever-increasing demand 

Prioriteiten stellen

Zonder twijfel is krimp het antwoord, maar alleen een activist en een klimaatterrorist zal roepen om krimp van de voedselproductie. Neem geen grote beslissingen tot duidelijk is wat de neveneffecten zijn. Bekijk de foto’s van het gifmeer in Baotou  nog maar eens goed als u in uw elektrische auto weer eens een vleeseter beschuldigt van klimaatvernietiging.

  • https://read.dukeupress.edu/cultural-politics/article-abstract/12/3/376/25874
  • https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00139157.1990.9929007?journalCode=venv20
  • https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/07900627.2013.876330?needAccess=true
  • https://www.climategate.nl/2017/06/elektrische-auto-gewoon-vies/