Eerste 13.538 vegetarische kiezers die op PvdD gestemd hebben dit jaar niets bereikt

Wie moet haar reisjes compenseren Een vegetariër bespaart per jaar 1.100 kg C02 door geen vlees te eten.  Om de 14.892.390 kg co2 (tabel 1) uitstoot van Marianne Thieme haar vliegreisjes te compenseren moeten 13.538 mensen een jaar geen vlees eten alleen om op hetzelfde punt te komen als dat de wereld was voor Marianne…

Melkveehouderij

Hoe meer koeien, hoe minder ammoniak-uitstoot!

Geen enkel direct negatief verband tussen melkproductie, dieraantallen en ammoniak uitstoot Er worden steeds cijfers vanaf 1990 gebruikt wanneer er gekeken wordt naar de toename of afname van ammoniak uitstoot. De reden die daarvoor gegeven wordt is dat er vanaf dat moment maatregelingen getroffen werden door de overheid. Ik kan daar geen bewijs voor vinden,…

Vegetariër kan levenswijze alleen veroorloven door veehouderij en industrie

Export versus eigen gebruik De waarde van de export van dierlijke producten (zonder kennis, dienstverlening en overige indirecte opbrengsten) was in 2016 29,5 miljard euro (cbs, 2016). Ook importeren wij ter waarde van 19,3 miljard euro.         Veehouderij is een financiële zekerheid die je niet kwijt wil raken De totale exportwaarde was…

Landbouw in Nederland verantwoordelijk voor 2,9% van de totale uitstoot van broeikasgassen per jaar

Uitstoot (emissie) broeikasgassen Om de aarde zit een baan bestaande uit broeikasgassen (figuur 1). Deze baan beschermt ons tegen allerlei dingen vanuit te ruimte. Het zou op aarde bijvoorbeeld gemiddeld -18 graden zijn in plaats van de gemiddelde temperatuur die wij nu kennen (15 graden).  Te veel of te weinig broeikasgassen zijn ongewenst. Waar hebben…

In 2010 al advies om experiment Oostvaardersplassen te beëindigen

Commissie-Gabor geeft adviezen In veel verslagen van de belanghebbende partijen die voor de oostvaardersplassen zijn in de huidige vorm wordt er verwezen naar de adviezen van de commissie-Gabor. Er worden echter maar een paar adviezen gebruikt. Het belangrijkste advies is wat wij veel terugzien is: Staatsbosbeheer moet als beheerder van het natuurgebied via zogenoemd reactief…

Aandeel veehouderij in milieuproblematiek zeer klein

Als je iets maar vaak genoeg zegt dan moet het wel waar zijn De anti-veehouderij organisaties en de culinaire belanghebbende (vaak schrijver van een vegatarisch kookboek of iets dergelijks) hebben een enorm platform gevonden bij de consument en bij de media. Het lijkt alsof feiten en waarheden ondergeschikt zijn aan emotie. Voor de consument begrijpelijk, maar…