Nieuws
Geldklopperij in de landbouw

Deze column stond 7 juni in het blad Boerderij

Geen asbestverbod. Hoofdreden: gevaren werden blijkbaar overschat en het gaat te veel kosten. Sterker nog, volgens de onderzoekers van TNO zijn beschermingsmiddelen tijdens het verwijderen niet eens nodig! De provincie Overijssel is boos. Ik ben ook boos, want wij moesten 2 jaar terug een paar dakplaten vervangen en daar kwam een kostenpost van ongeveer € 25.000 bij vanwege de asbestsanering. Het geld hadden we ook kunnen gebruiken om de advocaatkosten te betalen voor de zaak die loopt vanwege het feit dat wij een knelgeval zijn, maar RVO.nl niet begrijpt dat het 9 maanden duurt voor een koe melk geeft.

Ook overhaast handelen bij fosfaatdossier

Het fosfaatdossier is ook een voorbeeld van overhaast handelen. Eerst moesten er dieren geruimd worden, vervolgens zou er 10% afroming plaatsvinden bij verkoop van fosfaatrechten. Je zou denken dat ze die rekensom toch wel even goed zouden doorspreken. Maar nee, ze wisten het verschil niet tussen melkkoeien en vleeskoeien. Ook kon niet ingeschat worden dat de verhouding jongvee/melkvee zou veranderen en als klap op de vuurpijl bleek de sector de fouten met de uitgifte zelf te mogen oplossen. Dus afroming gaat naar 20%. De generieke korting is even van de baan.

Serieuze tegengeluiden

Het ergste vind ik dat al die duurbetaalde mensen het niet voor elkaar krijgen om de scenario’s rustig door te spreken voor er een beslissing komt. Hoe moeilijk kan het zijn! Hetzelfde geldt voor de asbestsanering. Je weet al jaren hoeveel vierkante meter asbest er op de daken ligt, op welke huizen en in welke buurten, dan weet je ook dat betalen moeilijk gaat worden. Ook weet je dat er al jaren serieuze tegengeluiden zijn. Het gaat niet eens om wie er uiteindelijk gelijk heeft. Het gaat erom dat als er serieuze tegengeluiden zijn, je geen maatregelen moet nemen die mens en maatschappij met enorme kosten opzadelen om vervolgens halverwege er toch maar weer van af te zien.

Dingen veranderen kost tijd, zeker als je het goed wilt doen

Beter tijd steken in doorspreken scenario‘s

Boeren weten alles van geduld hebben. Melkproductie opschroeven kan niet in een week en oogsten kan pas maanden na het zaaien. Dingen veranderen kost tijd, zeker als je het goed wilt doen. Het zou beter zijn als de overheid meer geld steekt in het doorspreken van diverse scenario’s in plaats van weer eens als een kip zonder kop voor iets stemmen om het na jaren weer ongedaan te laten maken.