Nieuws
De veehouder is er echt niet op uit om de wereld te vernietigen!

Meneer Hans Baaij wat is er aan de hand? Op wie bent u zo boos, dat u alle krediet die u misschien opgebouwd had in twee a drie opinie stukken aan gruzelementen slaat.  Wat een geraaskal. En de laffe poging van FTM om te benadrukken dat het enkel uw mening was maakt het nog erger. Volgende week verwacht ik een opinie stuk over de domesticatie van de wolf uit Roodkapje.

Afgelopen week liep meneer Hans Baaij in een opiniestuk, geplaatst door FTM  helemaal leeg over de zogenaamde mest problematiek. Wij zijn zo ondertussen heel wat gewend als het gaat om dierenactivisten en leugentjes om bestwil.

Maar ik ben bang dat Meneer Hans Baaij nu op een punt beland is dat hijzelf het verschil tussen fantasie en waarheid niet meer weet. Ik vraag mij dan altijd af of er niet iemand in uw omgeving is, die zegt: ‘Hans je moet er mee stoppen, je gaat te ver je bent een karikatuur van jezelf aan het worden en ook de meest trouwe volgers beginnen aan je geloofwaardigheid te twijfelen’.  Maar dat heeft niemand gedaan, dus probeer ik het. Hans je schiet door, waarom doe je dat? Is het alleen omdat het kan? Is het omdat je weet dat meer dan 74% van de mensen die jouw organisaties steunen, gemiddeld laag geschoold is (tabel 1)? Is dat het, gewoon omdat ze het toch niet gaan uitzoeken?  Je moet je schamen.

Tabel 1 kenmerken van mensen die dierenrechten organisaties steunen, al dan niet actief of financieel (Jerolmack, 2003)

Variable            Percent (valid) Mean St. Dev.
Opleiding (hoogst behaalde diploma) 13.12 3.00
Lager onderwijs 17.5
Mbo 1/2 58.9
Mbo/hbo 24.7

Het kan natuurlijk zijn dat niemand u de laatste tijd fatsoenlijk heeft bijgepraat en dat het dus allemaal een groot misverstand is. U schrijft voor de ‘journalistieke beweging’ FTM, zij zitten natuurlijk ook vreselijk met u in hun maag. Aan de ene kant scoort het best lekker al die emotionele onzin maar aan de andere kant kunnen zij niet met droge ogen zeggen dat ze de waarheid boven willen halen en mensen of organisaties aan willen pakken die zich misdragen en daarmee andere schade toebrengen en tegelijkertijd jou nog een platform blijven bieden om een grote groep onschuldige mensen publiekelijk te veroordelen. Om je tegemoet te komen ‘praat’ ik je even bij aan de hand van je eigen verhaal.

  1. “Nederland heeft een uitzonderingspositie in de EU en mag daardoor ongeveer 50 procent meer mest uitrijden dan andere landen” en “Die derogatie heeft in Nederland geleid tot een explosieve groei van de vee-industrie”  (Hans Baaij, 2018).

Dit was één van uw eerste zinnen. Waar drie pittige uitspraken worden gedaan die rechtstreeks uit uw duim komen. In tabel 2 kunt u zien dat Nederland weliswaar deelneemt aan de derogatie, en dat is inderdaad een uitzondering op de normregel maar dat is een parkeerplaats voor gehandicapten ook. U wil het doen laten lijken alsof het een beloning is, een cadeau terwijl het in feite een versoepeling van de regelgeving is zodat Nederland niet haar eigen productiemogelijkheden verliest. Zoals u ziet bevinden wij ons in goed gezelschap van een aantal nabijgelegen landen.

Foutmarge waar het RIVM jaloers op zou zijn

Dan naar de reken fouten, bijna 50% volgens u, ik ga het u niet voorrekenen maar het is nog geen 30%. Zelfs een leerling uit groep 7 van de basisschool komt niet weg met deze afrondingsfout. Een foutmarge van 60%. Dat zou zelfs het RIVM niet meer durven te publiceren.

Maar het kan nog spannender. “Die vreselijke derogatie heeft gezorgd voor een explosieve groei van de vlees-industrie”. Nederland doet vanaf 2005 mee aan de derogatie. Wanneer wij kijken naar de verhouding  tussen het aantal stuks vee in Nederland en het aantal inwoners is er geen groei waar te nemen na de start van de derogatie.

Tabel 3 Verhouding aantallen vee versus bevolking Nederland 2002 – 2017 (CBS, 2018)

Jaartal Vee/Inwoner
2002 4.2
2003 3.4
2004 3.5
2005 3.5
Derogatie Derogatie
2006 3.3
2007 3.4
2008 3.5
2009 3.4
2010 3.5
2011 3.5
2012 3.4
2013 3.4
2014 3.6
2015 3.7
2016 3.7
2017 3.6
   

 

  1. “De Nederlandse vee-industrie kan (vervuilde) mest alleen kwijt tegen hoge kosten. Export naar België, Duitsland en Frankrijk is het gevolg. Boeren krijgen betaald om de Nederlandse mest uit te rijden. Die (varkens)mest is regelmatig vervuild met antibiotica, zware metalen, afval van XTC, etc”. 

Eerst geeft u aan dat de mest afvoer hoge kosten met zich mee brengt. Daarbij noemt u ook nog vervuilde mest als een soort van uitgangspunt maar u weet ook wel dat vervuilde mest vooral in uw eigen hoofd bestaat toch? De hoge kosten kloppen, maar daarna zegt u dat de boeren betaald krijgen om de mest uit te rijden. Daar spreekt u zichzelf en de waarheid tegen. En die mest die uitgereden wordt is volgens u regelmatig vervuild alsof een boer willens en wetens xtc en zware metalen verwerkt in zijn mest en daar ook nog een boete voor wil krijgen. Bijna grappig bedacht.

Mestfraude

  1. “Varkensboeren frauderen al jaren met miljoenen kilo’s mest. Er zijn veel meer varkens, en dus meer mest, dan is toegestaan. En er is fraude met aantallen koeien. Derogatie toekennen zou fraude belonen”.

Mocht het zo zijn dat u zelf nog niet doorheeft dat de conclusie die u trekt klinklare onzin is dan kan deze vergelijking misschien helpen.  De subsidiestromen voor de  NGO’s moeten stopgezet worden. De laatste tijd blijkt dat er veel van dit soort organisatie ernstig seksueel misbruik maken van jonge kinderen en zoals u het stelt zou daaruit de volgende conclusie volgen:

SUBSIDIE TOEKENNEN AAN NGO’s, IS KINDERMISBRUIK BELONEN!!!!

Grootschalige mestfraude speelt zich vooral nog af in hoofd van meneer Baaij

U weet dat er geen enkel zicht is op de omvang van de fraude toch? Laat ik duidelijk zijn, ik vind welke vorm van mestfraude  fout en wie er willens en wetens aan mee doet moet verantwoordelijk gesteld worden. Als dat een veehouder is jammer dan, trek die vergunning maar in. Maar lees de feiten nu eens (figuur 1). Er zijn 18 bedrijven strafrechtelijk vervolgd in het eerste half jaar van 2017 daarna zijn er geen nieuwe zaken gekomen, daarvan kwam bij twee zaken de rechter tot een schuldigverklaring zonder oplegging van straf, twee vrijspraken en 14 zaken met een strafoplegging. Van die 14 zaken kan ik er maar één vinden waar de veehouder zelf de fraudeur was. en niet het transportbedrijf.  Maar zelfs als het in alle 14 gevallen zo was, dan nog zou u zich moeten schamen dat u alle varkenshouders over één kam scheert.

Afbeelding 1 Beantwoording vragen over de berichten over grootschalige mestfraude (Rijksoverheid, 2017)

Import-model van meneer Baaij

In uw relaas trekt u ook een conclusie over het artikel in FTM “Crisis. Welke crisis?”. Daarin schijnt te staan dat er nog groei mogelijk is voor de bio-boeren, en nu komt het omdat er zelfs zuivel geïmporteerd moest worden!.  Er zullen wel een paar economen zich omgedraaid hebben in hun graf toen u dit zei, maar ik was alleen maar blij. Hoe simpel wordt het uitleggen van de wereldmarkt en vraag en aanbod als import de indicator voor groei is geworden.De werkelijke cijfers van biologische melk liggen iets anders, de export overstijgt al jarenlang de import met 25%. Het is en blijft een verdienmodel heh, biologisch of niet.

Als ik uw redenatie volg dan zou dat dus inhouden dat de biologische sector in Nederland moet krimpen aangezien de export de import overtreft.

  1. “Ze maken geen gebruik van derogatie omdat ze moeten voldoen aan de strenge eisen van de EU, ze hebben minder koeien per hectare en zijn ze grondgebonden. Bio-boeren werken duurzaam; de biologische sector heeft eerder een tekort aan mest dan een overschot. De mest van biologische koeien is bovendien veel gevraagd door biologische akker- en tuinbouwers.” En “een kwart van de bio-boeren dreigt failliet te gaan”

Vooropgesteld dat ik een voorstander ben van de biologische veehouderij denk ik ook dat alles in verhouding tot de vraag van de markt moet zijn. Allemaal biologisch zou niet werken. Met de plannen die er nu liggen (advies grondgebondenheid) voldoen wij trouwens straks allemaal aan de eisen die gelden voor de biologische veehouderij.  Daar heeft u dus direct uw antwoord, als de bio-boer buiten de regeling valt, dan vallen wij daar allemaal buiten straks.

Wat betreft uw opmerking dat de biologische sector een tekort heeft aan mest, daar heeft u helemaal gelijk in, wij hebben namelijk allemaal een tekort aan mest!

Gek heh, wij doen goede kostbare mest weg om dure chemische mest te moeten kopen.  Misschien meneer Baaij zijn het niet de boeren maar is het de regelgeving die te veel belangen wil dienen. En alle mest wordt veel gevraagd door (bio)logische akker- en tuinbouwers. Het kwart dat failliet dreigt te gaan is net zo hoog als in de reguliere veehouderij, iets met ondernemersrisico.

Tijd voor een nieuw doel

U heeft in uw gloriejaren geweldig werk geleverd. Maar dan komt er een moment dat je moet stoppen of moet meegroeien. Beide heeft u niet gedaan en dan krijg je dit dus.  Maar ik heb een mooi nieuw doel bedacht voor u wat wel eens de oplossing kan zijn. Ik besef mij terdege dat het tegen alle geboden van een dierenrechten organisatie ingaat dat je ook daadwerkelijk met oplossingen komt maar misschien dat wij een keer een uitzondering kunnen maken. In Nederland is 1,8 miljoen hectare cultuurgrond. 48% is in eigendom van de melkveehouders (864.000 ha) en 25% van de akkerbouwbedrijven (450.000 ha). Op dit moment is er ongeveer een halve ha per persoon nodig om voldoende eten te hebben. Dat betekent dat wij zonder import al niet eens meer iedereen kunnen voorzien van voedsel. Wereldwijd is er wel voldoende grond om geschikt te maken voor voedsel of dier gewassen er is alleen niet genoeg water op de plekken waar grond is om dit ook haalbaar te maken. Dus u voelt het vast aankomen

Wijzig de naam van Varkens in Nood, naar Nederland in Nood en begin bijvoorbeeld eens met een voorlichtingscampagne voor aanhangers van de PvdD waarin u uitlegt dat uitroeien van de melk- en vleesvee sector nog meer verhongerde kindjes in de rest van de wereld op zal leveren.

Ik beloof u, de komende veertig jaar bent u onder de pannen. Daarna zoeken wij gewoon weer een nieuw doel hoor!