LTO 2.0

Aan de vooravond van wederom een goed gecoördineerde semi-democratische bijeenkomst vanuit de LTO (met in haar kielzog de NZO) vraag ik mij oprecht af waarom je ze niet willen inzien dat draagkracht geen rekensom is en je uiteindelijk dus allemaal verliest. Morgen mag de NMV met beide partijen aan tafel…