Nieuws
Middelmatigheid is genadeklap voor melkveehouderij

Rabobank heeft het voor het zeggen

Iedere nieuwe maatregel in de veehouderij wordt afgeketst of ingevoerd na overleg met de Rabobank. Afgelopen week liet Carola Schouten weten dat ze toch echt niet meekon in de knelgevallenregeling voor de melkveehouders die in de aanloop naar 2015 niet gekozen hebben voor een snelle, intensieve groei maar groei met beleid als uitgangspunt hadden. Toen ik las hoe ze tot deze beslissing was gekomen viel ik bijna van mijn stoel.  Uit overleg met de Rabobank was Carola Schouten tot de conclusie gekomen dat het niet nodig was om deze bedrijven (financieel) te steunen want de Rabobank wist haar te vertellen dat de groep boeren die failliet zouden gaan zonder een knelgevallen regeling, hoe dan ook financieel het niet gehaald zouden hebben.

Mag ik daaruit opmaken dat de Rabobank de financiële gegevens van de 800 melkveehouders die aanspraak willen maken op de knelgevallenregeling gebruikt heeft als input voor het gesprek met Carola Schouten?

Zodra een minister haar beslissingen neemt op basis van gesprekken met een bank dan wordt het tijd om de staatsvorm aan te passen.

Draagvlak
Draagvlak is het codewoord om mee te mogen praten met de (door henzelf uitgeroepen) grootste belangenorganisatie voor de veehouderij in Nederland (LTO). Brussel heeft namelijk geen zin in opstanden en rellen van individuele beroepsgroepen in een land. Brussel wil gewoon met 1 poppetje praten en dat ene poppetje wil ook niet met te veel poppetje praten.

Maar ze vergeten een belangrijk punt en dat is dat je draagvlak moet creëren en niet moet afdwingen.

Lange tijd heeft LTO het prima gedaan als woordvoerder voor de veehouders maar dat was in een tijd dat de veehouderij vooral een spreekbuis nodig had voor beleidsbeslissingen op landelijk en Europees niveau. Maar de problemen zijn niet meer alleen landelijk en Europese en zijn ook zeker niet meer alleen op beleidsniveau maar zijn veel groter en intensiever, ze gaan over het al dan niet kunnen voortbestaan, het gaat over terug knokken tegen de gevestigde orde en het allerbelangrijkste het gaat over een vuist durven maken tegen je eigen regering. En daar houdt het voor LTO toch echt op. De eis van Brussel om draagvlak te hebben in eigen land werd tot nog toe iedere keer als tegenargument gebruikt wanneer een melkveehouder of organisaie zich wat kritisch uitliet over de gevestigde orde.

Maar die tijd is echt voorbij er is namelijk al lang geen draagvlak meer en het aangaan van tientallen dubieuze samenwerkingsverbanden om maar iedere ‘groep’ een beetje te dienen begint te irriteren. Daaruit blijkt een te grote angst om je eigen bestaansrecht te verliezen en angst is de slechtste raadgever denkbaar

Poldermodel uitgemolken

De basis van een overlegcultuur is compromissen sluiten, waarbij het van cruciaal belang is dat alle partijen compromissen doen. Het kan zijn dat ik ze niet zie maar het lijkt er verdacht veel op dat  het voornamelijk de melkveehouder is die compromissen sluit. Eigenbelang opofferen voor het groter belang is prima, in een samenleving moet dat.

Maar dan moet je ervoor waken dat er niet tussen het eigenbelang (de melkveehouder) en het groter belang (duurzaam milieubeleid) nog zes lagen zitten met allemaal andere belangen die allemaal een klein beetje willen meepikken van het offer dat de melkveehouder moet brengen.

Het adviesrapport Grondgebondenheid is het meest duidelijke voorbeeld van een mislukt poldermodel.

Angst de raadgever voor Advies Grondgebondenheid

De angst om niet meer aan te mogen schuiven bij de grote meneren en mevrouwen in Den Haag en Brussel hebben drie opvallende gevolgen gehad voor het advies grondgebondenheid. Ten eerste de snelheid waarmee het rapport gepresenteerd is, ten tweede de organisaties die mee geschreven hebben en ten derde het eendimensionale plan. Je zou denken dat er ook een plan B en C zou volgen. De onzekere situatie waarin de melkveehouders zich al bijna vijf jaar bevinden laat toch geen ruimte voor maar één plan?

De melkveehouder is een ondernemer zoals vele ondernemer in Nederland, hij heeft niet meer recht op toeslagen of subsidies dan welke andere ondernemer dan ook in Nederland. Hoe kunnen organisaties die niet weten hoe het is om zelf je geld te verdienen aan de basis staan van dit plan? Het Wereld Natuur Fonds, Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu, LNV en een afgevaardigde van de Provincie Gelderland. Alleen het WNF heeft dit jaar al meer dan 10 miljoen aan subsidie ontvangen van de overheid.

 

Transparantie en verdeeldheid als oplossing

De enige oplossing die voor de melkveehouder daadwerkelijk perspectief kan bieden is transparantie en verdeeldheid.  Openheid van zaken schept vertrouwen. Kleur bekennen ook, je wordt niet beter door compromissen te sluiten. Vraag iedere melkveehouder maar met een beetje verstand van foklijnen:

Wanneer je een koe met hoge vetgehalten met een lage score op uiergezondheid kruist met een koe met lage vetgehalten en een hoge score op uiergezondheid dan heb je dus een middelmatige koe gefokt.

De kracht en de toekomst zit niet in middelmatigheid, de kracht zit in het hoogst haalbare. Gelukkig beginnen de veehouders zich steeds meer te mengen in de discussie over de boeren en zien wij steeds meer initiatieven die wel 100% de boer vertegenwoordigen. In deze tijden hebben wij geen compromissen nodig in deze tijden hebben wij een pitbull nodig die knokt voor alles waar de veehouderij voor staat en waarmee zij al meer dan een halve eeuw wereldwijd aan de top meedraait als één van de weinige sectoren van Nederland. Voor de beeldvorming is TeamAgroNL opgericht, sindsdien kunnen de veehouders een klein beetje rustiger slapen er gaat geen negatieve discussie in de media voorbij zonder dat TeamAgroNL een tegengeluid laat horen. Ook zien wij steeds meer mensen een vuist maken tegen de gevestigde orde en niet zomaar, maar goed onderbouwd. Denk daarbij aan het onderzoek van Geesje Rotgers (V-focus) en Jaap Hanekamp. Ondanks dat het vertrouwen in de toekomst van de melkveehouderij laag is, is het vertrouwen in de toekomst van de belangenbehartiging van de melkveehouderij wel wat toegenomen.