Melk, de motor van de Nederlandse economie

Wat is nu precies kringlooplandbouw? Waar hebben wij het steeds over? Er lijken twee definities te bestaan over kringlooplandbouw. Zo min mogelijk (afval)stoffen verliezen tijdens een gesloten productieproces. of Binnen een zo klein mogelijk gebied, zo min mogelijk (afval)stoffen verliezen tijdens een gesloten productieproces De tweede definitie komt alleen ter…

LTO 2.0

Aan de vooravond van wederom een goed gecoördineerde semi-democratische bijeenkomst vanuit de LTO (met in haar kielzog de NZO) vraag ik mij oprecht af waarom je ze niet willen inzien dat draagkracht geen rekensom is en je uiteindelijk dus allemaal verliest. Morgen mag de NMV met beide partijen aan tafel…