Nieuws
Haastige spoed

Innoveren kost geld. Zeker in een kapitaalintensief bedrijf zoals een melkveehouderij. Vernieuwingsinvesteringen vervangen vaak arbeid waardoor er een win-win situatie ontstaat. Arbeidskosten gaan omlaag, terugverdientijd van de investering wordt korter. Voor de melkveehouderij gaat dit niet op, omdat er bijna geen rek zit in de arbeidstijd. Om de vijf jaar nieuwe roosters in de stal omdat de milieuproblematiek de tijd heeft ingehaald, is financieel geen optie. Als innovatie niet terugverdiend kan worden door arbeid uit te sparen kan een diepte-investering alleen terugverdiend worden door groei. Als groei geen optie is, is een diepte-investering een te zware last.

Niet gek dus dat de melkveehouder niet gelijk begint te juichen bij het horen van de term duurzaam. Of slingers in de melkput hangt zodra de melkfabriek kringlooplandbouw en natuurinclusief roept.

Je hoeft geen econoom te zijn om te begrijpen dat duurzaam en natuurinclusief alleen haalbaar zijn bij een gematigde groei. Voor bedrijven die op korte termijn kunnen bijsturen is dat geen probleem. Ook voor de melkveehouderij hoeft dit geen probleem te zijn maar dan moet de verandering minstens zolang mogen duren als de investeringscyclus van het bedrijf. Een enkele aanpassing gaat nog wel, maar het gaat de laatste jaren te snel achter elkaar.

Wanneer je een vergelijking maakt met de aanschaf van een nieuwe auto, wordt het ook beter te begrijpen voor de gemiddelde consument. Als je een nieuwe auto van 30.000 euro koopt en je ervan uitgaat dat de auto tien jaar meegaat. Is het wel even slikken als een jaar later de wetgeving verandert en er een nieuwe motor in je auto moet. Als je aangeeft dat het onverwachts is, krijg je terug dat je al jaren had kunnen weten dat er wat zou gaan veranderen. De extra uitgave voor de motor gaat misschien nog wel. Maar als je daarna ook te horen krijgt dat je maar drie keer per week in je auto mag rijden. Dan wordt het financieel wel ingewikkeld en is de lol er ook wel af. Als je dit vooraf had geweten had je de auto nooit gekocht. Voor de meeste melkveehouders geldt hetzelfde. De afgelopen jaren zijn er teveel en te snel veranderingen afgedwongen. De druk om de milieudoelstellingen op relatief korte termijn te halen, staat averechts op duurzaamheid. Volgens de geleerden misbruiken we de aarde al zo lang, die paar jaar extra gaat niet de druppel worden. De melkveehouderij heeft in vijf jaar tijd, meer aanpassingen in de regelgeving meegemaakt dan de meeste bedrijven in hun hele bestaan. Terwijl in dezelfde tijd ook de overstap gemaakt is van een gereguleerde markt naar een vrije markt. Het lijkt bijna op oneerlijke concurrentie vanuit je eigen overheid.

De melkveehouder is het probleem niet in dit verhaal.  De contradictie in de uitvoering is het probleem, het recept van duurzaamheid is: de lange termijn. Dan moet je geen korte termijn ingrediënten gebruiken.

Deze column heeft eind november in het blad Melkvee gestaan

https://www.melkvee.nl/zoek/column/artikelen/

2 thoughts on “Haastige spoed

  1. Wel een aardig verhaal. Ik heb ook zeer positief gereageerd op een verhaal van de nieuwe LTO voorman dat vanmorgen in de “Gelderlander” stond. Zoek mijn reactie maar op. Het lijkt wel of d melkveehouderij geen vrije markt aan kan. Melkquota weg dan als een gek uitbreiden, weides als een biljartlaken en zo kan ik noch wel even doorgaan. Ik be blij met de minister, die in tegnstelling tot veel boeren wel haar zaakjes op orde heeft. En zeker ben ik blij met “Brussel” die ons een fosfaatplafond heeft opgelegd. Als het alleen aan boeren zou liggen dan waren we al lang verzopen in de stront. “Tot de schijt ons doodt” zo je wil. Vooral veeboeren hebben bewezen dat ze de zorg voor natuur milieu en landschap niet aan kunnen. Denk alleen maar aan de onder de stront gespoten bermen en de mestfraude. Boeren die in de fout gan moeten gestraft worden en een bewindvoerder toegewezen krijgen. Al diee boeren die een desinvestering hebben gedaan gewoon afgerekend op hun kortzichtigheid. Ondernemersrisico: wel eens van gehoord. Zoang de mestmaffia nog regeert in Nederland dan moeten ze keihard op de vingers getikt worden. Q.E.D.

  2. Ik kan mij niet vinden in uw verhaal maar vind dat ook een andere mening even veel waarde kan toevoegen aan het gesprek.

Comments are closed.