Nieuws
De hand die je voedt

Een paar jaar geleden heb ik een keer in kaart gebracht hoe de postcodeloterijshow ongeveer iedere ‘groene’ organisatie in Nederland financieel ondersteuning geeft. Sommige van die organisaties zijn voor de helft afhankelijk van de postcodeloterij. Vaak is het 1/3 en het andere deel komt van de overheid. Bij het nalopen van die rijkssubsidies, zag ik nog een organisatie geregeld in hetzelfde rijtje staan en dat was de LTO. Niks mis mee want waarom zou je niet proberen ook uit dezelfde ruif te eten. Zeker als de partijen met andere belangen zo wel-gevoed blijken dat je te ver achter komt te staan. Maar toen we verder in kaart probeerden te brengen wat er zoal binnenkomt bij LTO aan overheidsgelden, vielen er toch een paar dingen op.

Waarom zou je niet proberen uit dezelfde ruif te eten, zeker als organisaties met andere belangen zo wel-gevoed blijken, dat je te ver achter komt te staan?

Wie betaalt bepaalt

Het eerste is dat de postcodeloterij een voorwaarde heeft dat niet meer dan de helft van jaarlijkse inkomsten uit geld van de postcodeloterij mag bestaan. Een Organisatie moet namelijk voldoende maatschappelijke draagkracht hebben om zelf te kunnen bestaan. Dat is voor een NGO niet eens echt belangrijkrijk lijkt mij behalve dan voor de geldschieters van de NGO. Want wat heb je aan geld doneren aan een NGO die geen achterban heeft die jou kan roemen om het geld wat je doneert.

Samen is niet altijd sterker – hoeveel overheidsgelden je ook krijgt

Het tweede punt is om in aanmerking te komen voor de grotere geldbedragen stelt de overheid de eis voor samenwerking. Dus zien we steeds vaker (onder het mom van we kunnen maar beter in gesprek blijven) samenwerkingsverbanden tussen de LTO (ZLTO, LLTB, Noord) met organisaties als: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Wereldnatuurfonds en Milieudefensie. En dat zijn geen samenwerkingen waarbij de overheid het accepteert dat je enkel en alleen voor de buhne en dus om wat geld op te kunnen strijken samenwerkt. Aan die samenwerkingen zijn voorwaarden verbonden. Die voorwaarden zullen niet de ontwikkeling van de veehouderij stimuleren betekenen.

Die voorwaarden zullen niet gericht zijn op verdere ontwikkeling van de veehouderij stimuleren betekenen. Dat wordt vrij snel duidelijk als je leest dat een van die samenwerkingen gericht is op het stimuleren van de biodiversiteit in natura2000 gebieden.

Totaalbedrag tot nog toe uit Dataset Subsidie LTO

Wie volgt wie -komt de overheid richting de LTO of is het andersom

Het derde en laatste punt is het belangrijkste punt, de overheid geeft geen geld uit om partijen/organisaties dezelfde overheid te laten overtuigen van een ander belang dan haar eigen. Zij geeft enkel geld uit om haar eigen strategische landbouwbeleid en agenda te kunnen behalen. Ter vergelijking: stel dat de overheid wil bezuinigen op ambtenarensalaris de komende 10 jaar en de vakbond voor ambtenaren die juist de komende tien jaar het salaris van ambtenaren willen verhogen gaat een subsidieaanvraag doen voor die verhoging bij het rijk. Je begrijpt dat de kans op subsidie met dat doel nihil is pas als ze kunnen aantonen dat ook zij hetzelfde doel (lagere salarissen) nastreven zal er geld die kant op gaan.

Wat er zoal binnenkomt aan overheidsgelden per jaar (jaren 2019, 2020 en 2021 zijn nog niet compleet de data loopt een paar jaar achter)

Overzicht subsidie bedragen

Voor degene die zelf een idee willen krijgen: zie bestand voor overzicht van wat er zoal binnenkomt bij LTO aan overheidsgelden.

Leeswijzer:

  • Niet alle subsidies zijn al inzichtelijk
  • Van sommige verstrekkers missen er nog wat Jaren
  • Een aantal grotere subsidiebedragen staan er niet op omdat daar een andere Organisatie penvoerder is en het geld via hen verspreid wordt

Link naar databestand LTO Subsidies: Databestand LTO-Subsidies

Bijlagen (om een idee te krijgen)

Uitvoeringsregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (officielebekendmakingen.nl)

http://www.gelderland.nl/LTO_Noord_Zon_2020

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48435

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/aidAward/show/231394

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48435

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48435

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48435https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48435

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/results?offset=10&max=10